Lom

av Tore Ørjasæter
         
Bred` ikkje brånar,
og jøklar svell
inn imot aude
Jotunfjell.
Trongar og trongar
inne-trengd,
storkna i stein
og inne-stengd.

Lagleg er leidi
lagd der ho ligg,
adla til uppveg
åt Galdhøpigg.
Av jøtularmar
inne-klemd,
fastar og fastar
inne-femnd.

Her heimar er bygde
og reist or urd;
her heimar er trygde
og folk her bur: -
hugstort og sterkt
som støypt i stål,
folk som hev fagna
landsens mål.

Folk som hev inne
heimhug sterk,
mergsett av minne
um mannaverk.
Folke som hev funne
heimen att,
og odla eigen
erveskatt.Kjelde: Dikt i samling, Aschehoug, 1985, s. 23

Kommentarer