Sondags-Kvellsang paa Sætern

av Georg Sauerwein

Kryt're kjøm atende:
Høyr, fraa høg'ste Lænde
Lokka Gjenta døm.
Sjaa, kor langt fraa Li'om,
Ku aa Kalv mæ Kvigjom,
Sjaa, kor smaatt døm kjøm!

Jau, døm æ saa kjei'e,
Gjenta snart fæ Greie,
Kvar ei finn sitt Stell:
Gjenta stelle aa smile,
Kue fæ da kvile -
Stille Sondagskvell!

La' os innat vende:
Over vi'e Lænde
Skin dæ ljost aa gjillt.
Sjeinnuin kjøm som Gjæste,
Maanin midt i Fæste
Helsa døm saa mildt!

La' dæ bli dæ saamaa,
At os og fæ komaa
Høgt i Himilsbu,
At os og bli gjæste
Ogo Himilsfæste,
E' saa vel som du!

Georg Sauerwein
Kjelde: Frie Viso ifraa Viggu'n, ny utg. ved Jan Torgeir Lindsøe, 2006, s. 30, 1. utg. 1885

Kommentarer