Tre voktere

av Eldbjørg Nyborg og Ann-Christin Olofsson

Stille står de der
på fjellets topp.
Avventende betrakter de
soloppgangen.
Med blikket rettet til alle kanter
ser de lysets tilbakekomst
hver morgen.
Solens ild varmer dem.
Til stede i nået mottar de
varme, regn, snø og kulde.

Den harde kalde vinden
berører dem ikke.
De forsetter sin betraktning
av livets gang
i by og land.
Deres øyne når langt.
De kommer fra
en annen dimensjon.

Nå er de bundet til Jorden.
Skapt av vibrerende energi.
Tålmodig iakktar de
alt som skjer.
De ber meg stille spørsmålet:
Hvem er jeg?

Kjelde: Naturens rikdom, Fjellheimen, 2009, s. 34

Kommentarer