Du Skogadalsbø.

av Didrik Grønvold

Du Skogadalsbø, du Skogadalsbø
indunder de grønklædte lider,
jeg saa dig med undren, den gang jeg omsider
            ad Keiserens stenknæ
            ved Styggedals isbræ
kom frem til din græsvang fra Turtagrø.

Din skog, som dig skjænkte det fagreste navn
gav ly til de stensatte huse.
Saa høit op paa fjeldet fik træerne suse,
            og blomsternes flokke
            blandt udraste blokke
for ko og for kid var en nærende havn.

Bag naasene stængtes den sludkolde vind,
vi mødte paa snedækte veie.
Din stue gav ly og det luneste leie.
            Om peisen vi trætte
            os satte tilrette
og kjendte os tyve somre i sind.

Kjelde: Fra by til bræ, Giertsen, 1894, s. 138

Kommentarer