Farvel aat Sætern

av Georg Sauerwein

Farvel, Farvel, eitt langt Farvel,
Du kjære Seterbu,
Du Mark aa Kve', du Berg aa Fjell,
Du Bækk mæ' sjøl-byggt Bru,
Der e' saa ofte einsle sat,
Aa tralla Visa mi':
Ho kjøm, saa bli, vel alder att,
Slik hogg'le Sæterti'!

Farvel, døk kjære Venne naa,
Som følde me' te Fjells,
Der mang ei Sjo'foinn os fekk sjaa,
Tes langt dæ lei' te Kvells.
Dæ bli naa kallt aa myrkt inatt,
Aa Somorn æ forbi:
Ho kjøm, saa bli, vel alder att,
Slik hogg'leg Sæterti'.

Farvel, du Ti' taa Moro full,
Kvar Gjente kvæk aa gjill,
Mæ' Kjinn som Ros, mæ' Haar som Gull,
Som Solsken, bli aa snill!
Forbi glatt Vaarn aa Gle'a radt,
Te minnast, lel, æ 'n fri:
Ho kjøm, saa bli, vel alder att,
Slik hogg'le Sæteri'.

Kjelde: Frie Viso ifraa Viggu'n, ny utg. ved Jan Torgeir Lindsøe, 2006, s. 37, 1. utg. 1885

Kommentarer