Jotunheimen.

av Didrik Grønvold

Det er det land, hvor stilhed straks du finder,
saa du kan du vandre, ene med dig selv,
en kirkedag til hvide tempeltinder
og jøklers straalebrudte kuppelhvælv.

Der præker stormen over brune tuer,
og stride elves torden er koral.
Hvergang dens gjenlyd naar til dybest dal,
det klemter høitid over sti og stuer.

Kjelde: Fra by til bræ, Giertsen, 1894. s. 149

Kommentarer