Liv

av Ragnhild Kolden

Vårherre sende
ein kvervil
over Gjende
Slengde vassdropar opp i veret
og gjennomloga dei
med solskin

Kjelde: Ho inni meg, Dølaringen, 2001, s. 21

Kommentarer