"Stå vakt om naturen!"

av Theodor Caspari

Stå vakt om naturen! Slå angrepet ned!
Dem opp mot de hissige hjerner! -
La fjellvidda hvile i soldagens fred -
i dryss av de evige stjerner! -
   Slå døgnets urolige røster med bann!
   Lys fred på de tagale lier!
Gi Noreg et lysende "Ingenmannsland"
hvor skapningens herre tier! -

Et rike hvor rypa kan duke sin disk
i fred for den lurende snare,
hvor rugda kan tiske med vier og brisk
og orre fortro seg til hare. -
   Hvor sneppa kan rede sin lønnlige seng
   når avskjedens time er nære,
og heilo kan stemme sin sorgfulle streng
og te ham den siste ære. -

Hvor fjellsjøen drømmer i glitter og glans,
og gjøken kan lyse til messe,
hvor tranen kan trede sin selsomme dans,
og elgen kan fredelig gresse -
   Og slipp så den ærlige bamse til fjells
   og ens ikke bondens besværing!
Og liver han opp med sin gråbrune pels,
så gi ham en sau til fortæring.

Det kommer en dag da den syke kultur
vil fylle all verden med vånde,
en dag da maskinenes dunster og dur
vil døyve og kvele din ånde. -
   Den dag vil du hilse det lukkede land
   og signe de fredede flyer
med rykende storm over ensomme vann
og sol gjennom drivende skyer. -

Stå vakt om naturen! Slå angrepet ned!
Dem opp med de hissige hjerner!
La fjellvidda hvile i soldagens fred -
i dryss av de evige stjerner! -
   Da fanger du stillhetens lydhøre sinn
   og drømmer med alt hva som lever,
da hører du Guds, den allmektiges trinn
så tyst over vidden han svever. -

Kjelde: Dikte i utvalg, Ernst G. Mortensens forlag, 1945, s. 11

Kommentarer