Gloria in excelsis

av Theodor Caspari

Snedrev over breens vidder, -
snespurv, snespurv, lys og glad,
ørfin sommerfuglekvidder, -
leker, løfter seg og letter,
flagrer bort og stilner av, -
klarinetter, klarinetter
i det store gloria. -

   Og bekken han lytter og fanger det inn,
og vindene slynger det høyt opp i været,
og fjellene toner, og brehallens svære
skinnende orgel bruser mot tind:
   "Lover den Herre med ære!" -

Kjelde: Dikte i utvalg, Ernst G. Mortensens bok- og bladforlag, 1945, s. 105

Kommentarer