Sommernatt på breen

av Theodor Caspari

Stille, stille! Breen sover
nå i sommernattens lyst. -
Lange, svale, lyse vover
velter imot uren tyst. -
   Svarte nuter
ligger tett i tett og luter
mot det myke, hvite bryst. -

Hør! I dypet bekken traller
gjemt i breens årenett,
prøver i de blåe haller
fløytespill og klarinett. -
   Stjerner funkler,
blyge, fromme isranukler
drar sitt stille åndedrett.

Løft ditt øye! Se utover! -
Fjell og fonner, fjernt og nær,
tjern ved tjern i dypet sover
svøpt i sommernattens skjær. -
   Stille! stille!
Hør det store, tause, ville
høyfjell drar sitt sakte vær. -

Kjelde: Dikte i utvalg. Ernst G. Mortensens forlag, 1945, s. 46

Kommentarer