Elvane møtest

av Olav H. Hauge

Elvane møtest, frå kvar sitt fjell.
Grip kvarandre i hendene.
Blandar sin song og sitt blod.

Held fram einige, sterkare,
snåvar ikkje so lett i steinane:
Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Kjelde: Dikt i samling, Det Norske Samlaget, 2000, s. 207

Kommentarer