Kald dag

av Olav H. Hauge

Soli knip auga att
bak ein rimut fjellgard.
Gradestokken
kryp ned og
ned -
varmen i ein
samlar seg
i ei liti
grop.
Eg sparer på veden,
gjer verset stutt.

Kjelde: Dikt i samling, Det Norske Samlaget, 2000, s. 259

Kommentarer