Yver hengjemyri

av Olav H. Hauge

Det er rotstokkane av alle trei som har stupt
uti her, som gjer du kan gå
trygt yver myri.
Slike stokkar held seg lenge, dei kan
ha lege her i hundratals år,
og endå er det eit morke skrimsel
att av dei under mosen,
dei er enno med og ber
so du kjem frelst yver.
Og når du skyv ut på fjellvatnet,
kjenner du at minnet um den kaldingen
som drukna seg her ein gong,
er med og ber den skrale pråmen.
Han, den galningen, trudde livet sitt
til vatnet og æva.

Kjelde: Dikt i samling, Det Norske Samlaget, 2000, s. 193

Kommentarer