Norges fjelle

av Henrik Wergeland


Norges bedste
Værn og Fæste
    er dets gamle Fjell.
        Skumle Død sig skjuler
        i dets dybe Huler.
Varden oppe
paa dets Toppe
    speider Dag og Kveld.


Hør fra Urens
Styrtning Lurens
    klagende Signal!
         Jægerkjeden skrider
         langsad Aasens Sider.
Fjellets Stemmer
den fornemmer
     fra den dybe Dal.Vælten vænter
paa dets Skrænter.
    Bonden passer paa,
         om han snart kan lade
         Friheds Barrikade
ned fra Tinden
over Fi'nden
    som et Uveir gaae.


Ingen Feide
kan han speide.
     Hæng da Riflen hen!
          Gamle Bjørneskytte,
          krands med Løv din Hytte!
Tappre Jæger,
tøm et Bæger
     for dit Fjell og den!Høje, klare
Toner svare
     fra det gamle Fjell.
     Folkets glade Løfter
     klinge fra dets Kløfter.
O, hvor mange
tusind' Gange
     sang de Norges Held!


Held da Eder,
blaae Geleder
     om mit Fædreland!
     Fred og gode Dage
     over Bondens Tage
stedse skinne,
stedse rinde
    over Fjellets Rand.Kjelde: Henrik Wergelands dikterkrans: dikt og fragmenter i utvalg, Cappelen, 1946, s. 261

Kommentarer