Forvilla nær Vaarstigje


av Georg Sauerwein

"Paa Fjellom er det leikande
Aa ganga til og fraa" -
Saa syng herr Ivar, peikande
På allt, som æ aa sjaa.
Mein ha' hain naa paa nakjin Hø
i Myrkje vore mæ',
Der e' va naa i slik ei Nø',
Saa sa hain inkje dæ.

E' leita upp og leita ne',
D'æ Avgruinn hit og dit,
Aa Regne flaut, aa sveitin mæ',
Aa Høe laag saa kvit.
Dæ va ein Vinn, dæ va eitt Vær,
Aa Stigen, hain forsvainn -
Gje, e' kom heim aat Stuguin kjær,
E’ stakkars Vandringsmainn!

Aa liggje vaat paa slikt vaatt Fjell,
Baae blaut taa Regn og Sveit,
D’æ låkt - aa laakt, å gaa ikvell,
Der ingen Stig hain veit.
Dæ va’ nok Dauin, dæ ell dæ,
Mein e' livi ennaa lel,
For, Gudskjelov, blandt Ur aa Tre
Fainns Stigen att ikvell.

Mein ha’ Herr Ivar mæ' glaamt ne'
Ti slik ei skumle Kvølv,
Hain vilde nok, ser du, staa te,
Aa tykjy, som e' sjølv,
At slikt eitt villt, ohogg’le Fjell,
som dæ, e' vingla paa,
Især i Regn, ein haust, ein Kvell,
Æ vakkrast ne' ifraa.


Kjelde: Frise Viso ifra Viggu'n, ny utg. ved Jan Torgeir Lindsøe, Dovre 2004, s. 88, 1. utg. 1885

Kommentarer