Ved Geitåa

av Rannveig B. Bakken

Eg veit om nokre vegger
og ei værsliti dør
som gjev frå seg
ei kjensle eg aldri
kjende før.
Det fortel om gode dagar
langt inni fjell.
Som gav lindring for smerte
og gjorde ein vel.
Eg vert audmjuk til sinns
når eg dette ser,
og kjensla eg innerst
i sjela ber.

Kjelde: Steg over myrlendt landskap, 1995, s. 19

Kommentarer