Bre

av Rolf Jacobsen

Breen er en hvit rytter som er kommet til oss
ute fra verdensrommet.

Om sommeren svøper han sig i sin hvite
kufte og sover under solen med sin hest.

Om vinteren våkner han op og kjenner sig
igjen. Da rider han ut over landet og
løfter sin flagrende kappe med latter mot
himlen og legger den lydløst ned over skog
og sva, over fugler, grantopper og mauren
i lyngen.
Da er det de som sover og han som våker.

Kjelde: Samlede dikt, Gyldendal, 1999, s. 23

Kommentarer