Enerbusken

av Knut Hamsun

Op i de bratte fjælde
der enerbusken er
kan ingen andre følge
av alle skogens trær.
Vel halvveis op i høiden
står furuen og fryser,
litt længer op - og bjørken
av bare snue nyser.
Men jo så kravler videre
en kjæk liten rusk
og står tilslut deroppe
på kanskje snaut en alen.
Det er som kjører han et tog
av skog ned i dalen.
Og rusken er en enerbusk
og nu er han kusk.

I dalen er det kornmod
og løv og sanktehans,
og der er sang og barnelek
og stundom er det dans.
Her oppe hos en enerbusk
her er det bare urer, -
nå stundom er her trolle og
som går omkring og lurer.
Men vinden tar en enerbusk
og rusker i hans dusk
og hele verden ligger da
så blåsende og naken.
Men al den friske luft her er!
Det findes ikke maken.
Og ingen ser så vidt omkring
som slik en enerbusk.

Det bæver over fjældet
et lite sommernu,
og straks igjen det evige
vinterhuttetu!
I dette står en enerbusk
med eviggrønne nåler
og vi må undres over alt
den vesle rusken tåler.
Han blir tilslut så hård og stærk
som bare ben og brusk,
han står med bær når andre trær
er ribbet helt til skindet,
og alle bær er pyntet med
et kors i ene kindet.
Seså, nu vet vi dette og,
slik er en enerbusk.

Men nu og da så står han vel
og nynner som så:
Ånei så her er vakkert
og som himlen er blå!
Og nu og da så roper han
til andre enerbusker
at pyt i alle trollene
som går omkring og lusker!
Så kommer vinterkvælden
over fjæld og enerkrat
og tusen lys og stjærner
er tændt på himlens slette.
Nei så blir enerbuskene
så søvnige og trætte
og bedst det er så dupper de.
Og nu godnat, godnat!

Kjelde: Knut Hamsun: Samlede verker 15, Gyldendal Norsk Forlag, 1954, s 183

Kommentarer