Gule myrar

av Signe Seim

Gule myrar
under blå septemberhimmel
tøyer seg innover fjellet,
strekkjer seg ut
og let vinden femna
det mogne storret
i lange, bylgjande tak.

Løyser ut krefter
som slit seg og vekkjest
or stormande vill ekstase.

Innover gule myrar
fer tanande hestar
med flagrande, halmljost faks.

Kjelde: Det måtte vera her, Boksmia forlag, 2012, s. 8

Kommentarer