Haustmorgon

Eg sat ein tidleg morgon på post innved ei myr
Septembersola farga fjell frå aust
Da var det eg fekk oppleve mitt livsens eventyr
der fjellbjørkskogen gulna mot haust

I myrdoggdisen der såg eg ein alvedans
der myrull stod og kledde seg i dogga
der såg eg huldra danse med sin lange huldresvans
og stubben som eg sat på stille vogga

Eg såg mot vest og der i myrullkanten
stega kua fram og oksen følgde med
Ein trollokse eg trur han var den fanten
han fjetra meg og eg la rifla ned

Eg kunne vore jeger der ved myra
eit lungeskot og oksen seig i kne
Men alvane som dans der rundt dyra
ville aldri mitt hjarte gjeve fred

Eg gjekk frå post som jeger utan dyr
men likevel eg fekk ei stund så stor
Og eventyret mitt der ved haustdoggmyr
eg aldri sidan nemnde med eit ord

Kjelde: derfor, Finn Sandum forlag, 2016, s. 13.

Kommentarer