Heiloens song

Eg høyrde ei vemodig plystring
i heiloens sorgtunge song
Eg låg innved tjønna og fiska
i ungdommens sommar ein gong

Sidan har heiloens sorgtunge song
følgd meg i alle år
Ei vemodig plystring eg høyrde ein gong
er lykke, men likevel sår

Den gongen var livet kvitt eller svart
Heiloens song var kje kvit
For du var kje der, og det vart slik det vart
og heiloen følgde meg hit

Kjelde: derfor, Finn Sandum forlag, 2016, s. 9.

Kommentarer